De Legging van de Gouden Dageraad

Bij deze legging wordt er wel een vraag gesteld, maar heeft de legging géén uitkomst.

Het verhaal van de kaart richt zich op het verkrijgen van inzicht en adviezen ten aanzien van keuze(s) die moeten of kunnen worden gemaakt. Het geeft de vraagsteller verschillende overwegingen en keuzemogelijkheden. In deze legging zijn er telkens 3 kaarten voor elke positie die in relatie tot elkaar dienen te worden beschouwd.De kaarten 1,2 en 3 stellen de vraagsteller voor. Kaart 1 toont zijn persoonlijkheid of gevoelens op dat moment en de kaarten 2 en 3 tonen iets van de huidige situatie.

 

De kaarten 4, 8 en 12 geven aan wat waarschijnlijk zal gebeuren als de vraagsteller zijn huidige handelswijze blijft volgen. Zoek uit wat de meest waarschijnlijke interpretatie is.


De kaarten 5, 9 en 13 vertegenwoordigen alternatieve handelswijzen als de vraagsteller besluit niet te handelen volgende de positie 4,8 en 12. Vergelijk beide kaartreeksen om te zien wat het beste alternatief is.

De kaarten 6,10 en 14 laten nuttige invloeden zien welke de vraagsteller kan helpen bij het nemen van een besluit. Vergelijk deze kaarten met wat al besproken is om te zien of ze een richting ondersteunen.


De kaarten 7,11 en 15 laten de omstandigheden zien waarover de vraagsteller géén contrôle heeft, maar wel rekening mee gehouden dient te worden om tot een besluit te komen.