Gangbare legpatronen

Vijf korte veelgebruikte legpatronen die goed toepasbaar zijn bij inzicht op zelfreflectie, inzicht in blokkades, inzicht in situaties en probleemstellingen.

1. Innerlijk – Uiterlijk, 4-kaart.  Wat voel ik, wat denk ik. Hoe kom ik naar buiten toe over.              

2. Pentagram  Plus, 6-kaart. Hoewel een beperkte legging geeft dit legpatroon helder inzicht in situaties.

3. Het Keltische Kruis, 10-kaart. Geeft ruim inzicht in opgebouwde zaken, situaties uit het verleden en drijvende krachten voor toekomstig handelen.

4. De Blokkadelegging, 8-kaart. Geeft inzicht en oorzaken van blokkades en geeft adviezen hoe ermee om te gaan.

5. De Zevenkaartlegging, 7-kaart. Geeft inzicht in verleden, heden en toekomst. Geeft de problematiek weer ; wat is er aan vooraf gegaan, hoe kan ik er lering uit trekken, hoe gaat het verder.