Module Astrologie

Astrologie module

De Symbolon Astrologie gaat in op de vraag hoe je een horoscoop visueel maakt en werkt in zes lessen met legthema's als de Huizen, de Ascendant, het Medium Coeli en de Zon. De stof wordt telkens behandelt aan de hand van een andere voorbeeld horoscoop. Huiswerkopdrachten bestaan o.m. uit het toepassen op je eigen horoscoop en alle lessen eindigen met een link naar de website voor het beantwoorden van meerkeuze vragen. Deze module kost € 45,-. Hieronder vindt u wat meer info over deze module.

De Symbolon Astrologie module omvat zes lessen. In les één vindt u onder andere de dierenriemtekens en planeten en hun symbolen, het huizensysteem, aspecten, Orbs en computerprogramma’s. In de lessen twee t/m vijf vindt o.a. terug een uitgerekende geboortehoroscoop, de horoscoopmandala, aspecten van de heerser van de ascendant, aspecten naar de Zon. Alle lessen eindigen met een link naar de website voor het beantwoorden van meerkeuze vragen.

De Symbolon Astrologie gaat in op de vraag hoe je een horoscoop visueel maakt en werkt met legthema’s als de Huizen, de Ascendant, het Medium Coeli en de Zon. Voor het Symbolontarot is het - naast de internetcursus -  noodzakelijk om te beschikken over een set symbolonkaarten (groot of klein) en het boek “Symbolon, Spel der Herinneringen”. Voor de astrologiemodules is het noodzakelijk – naast de Symbolonkaarten - te beschikken over de mandala en het Werkboek bij de mandala-Horoscoop.

Onze extra's

Vertaalde boeken

Er zijn een drietal boeken vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald. In de eerste plaats is dat het basisboek over de Symbolonkaarten: Symbolon - Het Spel der Herinneringen. Voor diegenen die dieper geintersseerd zijn in de Astrologische kant van de kaarten ie er het boek: Symbolon werkboek met de Symbolon Mandala. Tenslotte is een boek voor professionals dat betrekking heeft op de Symbolon Partnerschapskaarten.

Lees meer ..