Module Tarot

Tarot module

Het Symbolontarot is een kaartspel dat herkenbare beelden en astrologische symbolen met elkaar verenigd. Dit tarot leent zich voor intuïtieve-, tekst ondersteunende, inzichtgevende en raadplegende toepassingen. Symbolon is een Spel der Herinneringen, en geen Orakel! Je kunt het zien als een kompas. Deze module kost € 45,-. Hieronder staat wat meer info over deze module.

Het Symbolon Tarot is een kaartspel dat herkenbare beelden en astrologische symbolen  met elkaar verenigd. Dit tarot leent zich voor intuïtieve-, tekst ondersteunende, inzichtgevende en raadplegende toepassing.  Het Symbolontarot is ondergebracht in module 1 en omvat vijf lessen. In les één vindt u een algemene inleiding en de regels en adviezen over het Symbolontarot.  Verder hebben alle vijf de lessen dezelfde opbouw; beschrijving van een deel van de kaarten, huiswerkopdrachten in de vorm van uitvoeren van legpatronen, open vragen en via een link aan de website meerkeuze vragen. Aan het einde van iedere les bestaat de mogelijkheid om de cursusleider via e-mail vragen te stellen betreffende de uitgewerkte module.

In de bijlage van deze module vindt u extra ondersteund materiaal in de vorm van “Betekenis van kleuren in de tarot”, een uitgebreide legwijzer die een antwoord geeft op de vraag “welk legpatroon kan ik bij welke vraag toepassen”. Om de uitkomsten van legpatronen te noteren zit in de bijlage het formulier “legpatronen Symbolontarot.

Onze extra's

Vertaalde boeken

Er zijn een drietal boeken vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald. In de eerste plaats is dat het basisboek over de Symbolonkaarten: Symbolon - Het Spel der Herinneringen. Voor diegenen die dieper geintersseerd zijn in de Astrologische kant van de kaarten ie er het boek: Symbolon werkboek met de Symbolon Mandala. Tenslotte is een boek voor professionals dat betrekking heeft op de Symbolon Partnerschapskaarten.

Lees meer ..